Alternatywa dla gazu, ropy i węgla

podbijaki http://www.accesscontrol.pl/

W dzisiejszych czasach proekologiczne podejście do niektórych spraw zdaje się być już właściwie koniecznością. Tak jest chociażby ze źródłami energii – te, które przez ostatnie dekady zasilały naszą gospodarkę oraz nasze gospodarstwa domowe, muszą zostać jak najszybciej zastąpione innymi, bardziej ekologicznymi.

Wynika to chociażby z faktu, że złoża ropy, gazu oraz węgla odnawiają się zdecydowanie wolniej, niż są eksploatowane i wkrótce może ich zwyczajnie zabraknąć. Na taką sytuację musimy być gotowi, a najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle do niej nie dopuścili i zawczasu przeszli na zieloną energię.

Są kraje, w których co najmniej połowa zużywanej energii pochodzi z ekologicznych źródeł, co jest sporym sukcesem. Niestety, chociaż Polska robi w tym temacie wyraźne postępy, to jeszcze daleko nam do ścisłej światowej czołówki.

Zielona energia może pochodzić z kilku źródeł i być pozyskiwana na różne sposoby. Daje to nadzieję na to, że już niedługo gaz, ropa oraz węgiel nie będą już dla nas takie ważne.

hologramy.znasz.info.pl