Category Archives: Bio Energia

Zielona energia przyszłością gospodarki

Ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel od wielu dekad dostarczają nam energii. Sytuacja, w której te kopaliny są podstawą dla funkcjonowania gospodarek wielu państw, nie

Bezpieczna energia

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Warto postrzegać ten problem nie tylko z perspektywy ryzyka odcięcia dostaw gazu i ropy, co spowodowałoby

Zmiany klimatyczne

Chociaż nadal wiele osób twierdzi, że zmiany klimatyczne widoczne w ostatnich latach nie są spowodowane działalnością człowieka, to jednak fakty zdają się wskazywać na coś

Ekologia w skali micro

W dzisiejszych czasach każdy z nas powinien myśleć o ekologii. Nasze środowisko naturalne jest coraz bardziej skażone i jeśli omawiane tutaj kwestie nie będą dla nas ważne, to może to

Alternatywne źródła energii

Wraz z postępem cywilizacyjnym następowała coraz większa degradacja środowiska naturalnego. Niestety, nasz rozwój przyczynił się do stworzenia wielu problemów natury ekologicznej. Wiele lat